โครงการอบรม ICT เพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬวัน โดยคณะนิสิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

คลิปน่ารักๆ จาก ผอ.สมเกียรติ กาญจนหงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

วันไหว้ครูประจำปี 2553 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วันพฤหัสบดี ที่ 17

ตารางสอนค่ะ

จาก 2010-06-03

ภาพกิจกรรมการฝึกประสบกาณ์"สหกิจศึกษา"โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

วีดีทัศน์ปฐมนิเทศนิสิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์ "สหกิจศึกษา"

ภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์

วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553

วันนี้นเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง คือ วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
งานเริ่มตั้งแต่ 08.00 - 12.00 น. ช่วงบ่ายก็เป็นการคัดเลือกกรรมการนักเรียน นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือดีมาก
เด็กนักเรียนใส่ใจกับกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้...โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวันเป็นโรงเรียนที่มีความอบอุ่นมาก
นักเรียนน่ารักคุณครูใจดี....กิจกรรมมีความอบอุ่น....เรามีภาพกิจกรรมมาฝากให้เพื่อนๆดูด้วยนะค่ะ..ด้านบนเลยค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น